GEGEVENSBEVEILIGINGSVERKLARING

Hartelijk welkom bij Plameco! 
Hartelijk dank voor uw interesse in onze website en ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw gegevens en uw privacy van groot belang. Aangezien deze gegevens beveiligd moeten worden, worden uw persoonsgegevens door ons alleen in de technisch daartoe vereiste mate gebruikt. Hieronder lichten wij conform onze wettelijke verplichting toe welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

1. Verantwoordelijke instantie.
De verantwoordelijke instantie conform het recht op gegevensbescherming is:
PLAMECO systems B.V.
Van Voordenpark 20
5301 KP Zaltbommel
Tel +31 418 57 50 40

2. Toegangsgegevens / verslaglegging
U kunt onze website in principe bekijken zonder dat u hiervoor persoonsgebonden gegevens hoeft in te vullen. Alleen de gegevens die automatisch door uw internetbrowser aan onze webserver worden doorgegeven, worden door ons opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: gebruikte browser, IP-adres, website vanaf waar het bestand is opgevraagd, naam van het bestand en het tijdstip van opvragen, overgedragen datavolume en melding over het succes van het verzoek (zogenoemde weblog).
De toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de exploitatie, de veiligheid en de optimalisatie van onze website. Deze gegevens worden verder niet voor andere doeleinden gebruikt. Een herleiding van deze gegevens naar een specifiek persoon is niet mogelijk. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u binnen het kader van uw gebruik van onze website opgeeft.

3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens / gegevensbeveiliging
Onze website biedt diverse functies. Als u deze gebruikt, worden door ons persoonsgebonden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Onderstaand lichten wij toe wat met deze gegevens gebeurt:
Contactformulier:
De door u in het contactformulier opgegeven gegevens zoals naam, firma, e-mailadres en telefoonnummer slaan wij op en gebruiken wij voor de afhandeling van aanvragen en voor de individuele communicatie met u. Houd er rekening mee dat de overdracht van de gegevens niet versleuteld geschiedt en u daarom geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier zou moeten versturen.
Gegevensbeveiliging:
Uw persoonsgebonden gegevens worden met inachtneming van technische en organisatorische mogelijkheden zodanig opgeslagen dat zij voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail kunnen wij geen volledige gegevensveiligheid waarborgen. Daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

4. Doelbinding / doorgifte van gegevens:
Als u persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar stelt, worden deze gegevens alleen voor het aangegeven doel gebruikt waarvoor u voor de gegevensinvoer uw toestemming hebt afgegeven. Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang als deze voor het doel van de gegevensverzameling nodig of wettelijk voorgeschreven zijn.
Voor zover wij gegevens voor het uitvoeren van de opdracht aan externe dienstverleners doorgeven (verwerking van ordergegevens), zijn deze eveneens gehouden aan de wettelijke voorschriften voor de gegevensbeveiliging en deze privacyverklaring. Uw gegevens worden verder niet aan derden doorgegeven.

5. Cookies
Wij maken op diverse pagina’s van de website gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Als een cookie-bestand wordt opgeslagen, wordt dit ook wel 'een cookie plaatsen' genoemd. U kunt uw browser zelf naar wens zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt ge├»nformeerd, van geval tot geval zelf over de acceptatie beslist of dat u het plaatsen van cookies in principe accepteert of weigert. Cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat de pc al een keer verbinding heeft gemaakt met een bepaalde website (permanente cookies) of om de laatst bekeken pagina’s op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u een nog betere gebruikerservaring te bieden. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van een browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). Door de manier waarop wij cookies gebruiken, ontstaan voor u geen nadelen of risico’s. Als u gebruik wilt maken van onze comfortfuncties, raden wij u aan de cookies voor onze website te accepteren.

6. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en hierdoor een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.
Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De binnen het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.
Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google voorkomen door via de volgende link de zogenoemde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: De actuele link luidt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7. Informatieaanvragen, wijzigingen en herroeping van toestemmingen
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u het recht om informatie over uw opgeslagen gegevens op te vragen en om deze gegevens eventueel te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden dan verwijderd indien dit niet door wettelijke regelingen wordt belemmerd. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen.
Als u informatie over uw gegevens wenst of deze wilt laten verwijderen of wijzigen, dient u contact op te nemen met onze voor de gegevensbeveiliging verantwoordelijke medewerker. Hij staat u te woord bij vragen over het thema gegevensbescherming, klachten en natuurlijk ook voor suggesties.